Productes digitals

UbiCa, és la plataforma digital on facilitem l'activació i l'accés a llicències digitals en un únic espai pels alumnes.

 • L'alumne té accés a totes les seves llicències digitals en un mateix espai permetent-li un accés molt més senzill, pràctic i àgil a través d'un únic usuari i contrasenya.
 • El centre s'allibera de l'activació de les llicències digitals de l'alumnat, així com la seva gestió i el suport tècnic necessari al llarg de tot el curs escolar.
 • El centre ens delega tota la gestió de la venda de llicències als alumnes i de fer-ne les comandes a les editorials.
 • Oferim un únic espai on comprar totes les llicències digitals i aquestes seran activades perquè tant punt comenci el curs l'alumne les tingui actives.
 • Un cop iniciat el curs, l'alumne rebrà la informació d'accés al seu espai personal d'UbiCa per e-mail.

Sapiens, és l'app dissenyada per facilitar i agilitzar la comunicació i les gestions diàries entre el centre educatiu i les famílies.

 • Es tracta de l'app que dona totes les eines necessàries per a l'àgil comunicació i gestió no acadèmica diària entre el centre i les famílies.
 • La seva programació és fàcil i molt intuïtiva, per la qual cosa serà molt senzill d'utilitzar per a tots els usuaris.
 • Està estructurada en mòduls segons utilitats i dins de cada mòdul hi ha múltiples opcions i funcionalitats adaptades a les necessitats actuals dels centres.
 • Sapiens dota als centres d'una comunicació immediata i directa amb les famílies i un registre detallat de tots els processos que s'hi realitzen.
 • Des de Sapiens es poden fer pagaments de tota mena d'activitats, serveis o productes de forma automàtica i àgil a través del TPV del centre; així doncs, aquest en té el control total dels pagaments.
 • Els mòduls dels quals disposa són: Menjador, Activitats, Autoritzacions, Acollida/Recollida, Notícies, Missatgeria i Botiga.


Altres productes

CodeLearn     cloud9world     cats     carnegie     ginesta