Productes digitals

UbiCa és la plataforma digital on facilitem l'activació i l'accés a llicències digitals en un únic espai per als alumnes.

 • El centre ens delega la gestió integral de les llicències digitals; des de la venda als alumnes, a realitzar les comandes a les editorials i la posterior adjudicació i activació a cada alumne.
 • El centre s'allibera de l'activació de les llicències digitals de l'alumnat, així com la seva gestió i suport tècnic necessari al llarg de tot el curs escolar; disposant d'un únic interlocutor per a la gestió i el suport de totes les llicències del centre, independentment de l'editorial.
 • Les llicències digitals comprades a la nostra plataforma de venda seran activades de manera automàtica perquè quan comenci el curs l’alumne les tingui actives.
 • L'alumne accedeix de manera senzilla, pràctica i àgil a totes les seves llicències digitals en un mateix espai, a través d’un únic usuari i contrasenya.
 • Una vegada iniciat el curs, l’alumne rebrà la informació d’accés al seu espai personal d’UbiCa per correu electrònic. Llibres Text li donarem suport tècnic al llarg de tot el curs.

Sapiens és l'app dissenyada per facilitar i agilitzar la comunicació i les gestions diàries entre el centre educatiu i les famílies.

 • És l’app que proporciona totes les eines necessàries per a l’àgil comunicació i gestió no acadèmica diària entre el centre i les famílies.
 • La seva programació és molt intuïtiva i fàcil d’utilitzar per a tots els usuaris.
 • Està estructurada en mòduls segons utilitats i dins de cada un existeixen múltiples opcions i funcionalitats adaptades a les necessitats actuals dels centres.
 • Sapiens dota als centres d'una comunicació immediata i directa amb les famílies i un registre detallat de tots els processos que s'hi realitzen.
 • Des de Sapiens es poden fer pagaments de tota mena d'activitats, serveis o productes de forma automàtica i àgil a través del TPV del centre; així doncs, té el control total dels pagaments.
 • Els mòduls dels quals disposa són: Menjador, Activitats, Autoritzacions, Acollida/Recollida, Notícies, Missatgeria i Botiga.