Solicitem el vostre permís per obtenir dades estadístiques de la vostra navegació en aquesta web, en cumpliment del Reial Decret-llei 13/2012. Si continueu navegant considerem que accepteu l'us de cookies. OK | Més informació
  LLIBRES TEXT, S.L.  (0034) 972 527 427 
  Contactar

Mostrant: 1 - 12 productes de 367

33,21 €

L’objectiu d’aquest llibre és formar els alumnes en el desenvolupament de les funcions de l’auxiliar d’infermeria en la clínica odontològica. Es tracten els temes que l’alumne utilitzarà en el seu futur professional, com les malalties professionals, l’odontologia preventiva i comunitària, la radiologia analògica i digital o l’ergonomia en el lloc de treball.

37,95 €

Partint d’uns continguts bàsics, s’incideix en la seva aplicació pràctica a través de tècniques i protocols actualitzats, tal com es realitzen en l’actualitat en els centres hospitalaris, les residències geriàtriques, al domicili, etc. A través de la llicència digital inclosa en el llibre en paper, tant el professor com l’alumne comptaran amb accés al llibre digital amb continguts addicionals i complementaris, com una unitat preliminar sobre el rol del tècnic en Infermeria, la història de la infermeria, el sistema nerviós i el sistema endocrí. També podran accedir a activitats interactives, v

33,21 €

TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA Y ESTOMATOLÓGICA El objetivo de este libro es formar a los alumnos en el desempeño de las funciones del auxiliar de enfermería en la clínica odontológica. · Se tratan los temas que el alumno utilizará en su futuro profesional como las enfermedades profesionales, la odontología preventiva y comunitaria, la radiología analógica y digital o la ergonomía en el puesto de trabajo.

37,95 €

Este libro pretende ser una guía de estudio teórica y práctica para los alumnos de Sanidad. Partiendo de unos contenidos básicos, se incide en su aplicación práctica a través de técnicas y protocolos actualizados tal y como se realizan en la actualidad en los centros hospitalarios, las residencias geriátricas, en domicilio, etc. A través de la licencia digital incluida en el libro en papel, tanto el profesor como el alumno contarán con acceso al libro digital con contenidos adicionales y complementarios como una unidad preliminar sobre el rol del técnico en enfermería, la historia de la enf

22,81 €

Talents c'est encore beaucoup PLUS: - Une démanche actionnelle innovante autor de scénarios actionnels en lien avec la vraie vie. - Une prise en compte des nouvelles partiques sociales dans le choix des documents et supports de la clase. - Un environnement cultures francophone, riche et motivant, reflet de toutes les . - Une offre numérique construite à partir des usages des enseignants, des apprenants et des institutions.

31,82 €

El objetivo principal de este libro es desarrollar habilidades psicológicas de respuesta ante situaciones a las que el alumno se enfrentará en su labor profesional diaria. - Se tratan aspectos psicológicos como la empatía, la asertividad o la autoestima que les resultarán a los alumnos de gran ayuda en el futuro entorno profesional, así como en la vida diaria. - Se propone trabajar de forma colaborativa a través de casos prácticos para así fomentar la creatividad y el espíritu crítico.

31,82 €

L’objectiu principal d’aquest llibre és desenvolupar habilitats psicològiques de resposta davant de situacions a les quals l’alumne s’enfrontarà en la seva tasca professional diària. Es tracten aspectes psicològics com l’empatia, l’assertivitat o l’autoestima, que resultaran als alumnes de gran ajuda en el futur entorn professional, així com en la seva vida diària. Es proposa treballar de forma col·laborativa, a través de casos pràctics, per així fomentar la creativitat i l’esperit crític.

27,55 €

UF 1. Recursos i trasllat d’accidentats 1. Valoració inicial de l’assistència en una urgència 2. L’avaluació de l’estat de la víctima 3. Aplicació de procediments d’immobilització i mobilització UF 2. Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors 4. Aplicació de tècniques de suport vital bàsic i desfibril·lació externa UF 3. Atenció sanitària d’urgència 5. Primers auxilis en lesions causades per traumatismes físics 6. Primers auxilis en lesions causades per agents químics i biològics 7. Primers auxilis en patologia orgànica d’urgència i en part imminent 8. Suport psicològic en primers a

27,55 €

1. El sistema sanitario y los primeros auxilios 2. La evaluación del estado de la víctima 3. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización 4. Aplicación de técnicas de soporte vital básico y desfibrilación externa 5. Primeros auxilios en lesiones causadas por traumatismos físicos 6. Primeros auxilios en lesiones causadas por agentes químicos y biológicos 7. Primeros auxilios en patología orgánica de urgencia y en parto inminente 8. Apoyo psicológico en primeros auxilios

Consultar Preu

1. Organización de la cocina profesional. 2. El equipamiento de la cocina profesional. 3. Las materias primas y su aprovisionamiento. 4. La gestión de las materias primas. 5. Preelaboración conservación y regeneración de los alimentos. 6. Preelaboración y conservación de hortalizas. 7. Preelaboración y conservación de legumbres, arroz y pasta. 8. Huevos, grasas, aceites y lácteos. 9. Pescados. 10. Mariscos. 11. Carnes de grandes piezas. 12. Animales de corral y caza. 13.Setas, hierbas y condimentos.

31,82 €

A través de la llicència digital inclosa en el llibre en paper, tant el professor com l’alumne comptaran amb accés al llibre digital amb continguts addicionals relacionats amb els documents sanitaris, la forma d’elaborar una factura o una comanda amb Excel, dur a terme la gestió del fitxer de pacients a través d’Axon, etc. Els continguts teòrics estan actualitzats amb l’última legislació, com la cobertura poblacional en el Sistema Nacional de Salut arran de la publicació del Reial Decret-Llei 7/2018, de 27 de juliol. La teoria s’acompanya de pràctiques sobre gestions pròpies d’un auxiliar d

31,82 €

- A través de la licencia digital incluida en el libro en papel, tanto el profesor como el alumno contarán con acceso al libro digital con contenidos adicionales relacionados con los documentos sanitarios, el modo de crear una factura o un pedido con Excel, alimentar la gestión del fichero de pacientes a través de Axon, etc. - Los contenidos teóricos están actualizados con la última legislación, como la cobertura poblacional en el Sistema Nacional de Salud tras la publicación del Real Decreto-Ley 7/2018 de 27 de Julio. La teoría se acompaña de prácticas sobre gestiones propias de un auxiliar