Gestors logístics

Llibres Text assumim totes les funcions de gestors per garantir un servei integral, identificant cada una d'elles per tal d'aconseguir una total transparència amb el centre. D'aquesta manera el dotem d'autonomia i mantenim un bon control en el desenvolupament de la gestió amb totes les eines necessàries assumint tots els processos, i així alliberar-lo de tota la feina i el control que això comporta.

  • Disposem d'un programa de gestió propi on gestionem àgilment tots els processos, i on queda tot registrat al sistema de manera exhaustiva per dur-ne a terme el control pertinent. El nostre sistema pot ser adaptat exclusivament a les necessitats de cada client, podem programar tota classe de variants que se'ns demani. És a dir, que els processos poden ser totalment personalitzats.
  • Llibres Text, juntament amb el centre, marquem la identificació d’objectius acordada per tal de cobrir les seves necessitats; i amb els nostres serveis, aportem al centre una reducció de càrregues administratives adaptades a les seves estructures i recursos.
  • Llibres Text oferim els canals i les eines necessàries per la gestió de reserves i comandes, ens encarreguem dels processos de venda i de tota la gestió que això comporta. Dotem al centre de control i autonomia en tot moment, i mantenim la gestió total dels cobraments i de la facturació.
  • Aportem total transparència al client. El centre té, en tot moment, accés a la informació de la gestió i pot estar al cas de tots els processos a temps real.
  • Mantenim un exhaustiu control d’estoc i identificació de tots els pendents, fent-ne el seguiment; aquests seran entregats al centre juntament amb una llista per alumne i curs.
  • Des de Llibres Text comprovem les devolucions dels sobrants per centre i editorial i en comprovem els abonaments. També ens encarreguem de la gestió de liquidacions al final de la campanya.