Gestors logístics

Llibres Text assumim totes les funcions de gestors per garantir un servei integral, identificant cada una d'elles per tal d'aconseguir una total transparència amb el centre. D'aquesta manera dotem al centre d'autonomia i mantenim un bon control en el desenvolupament de la gestió amb totes les eines necessàries assumint tots els processos i així alliberar al centre de tota la feina i el control que això comporta.

  • Disposem d'un programa de gestió propi on gestionem àgilment tots els processos, i on queda tot el registre al sistema de manera exhaustiva per dur-ne a terme el control pertinent. El nostre sistema pot ser adaptat exclusivament a les necessitats de cada client, on podem programar tota classe de variants que se'ns demani. És a dir que els processos poden ser totalment personalitzats.
  • Llibres Text, juntament amb el centre marquem la identificació d’objectius acordada per tal de cobrir les seves necessitats; i amb els nostres serveis, aportem al centre una reducció de càrregues administratives adaptades a les seves estructures i recursos.
  • Oferim els canals i les eines necessàries per a la gestió de reserves i comandes, i des de Llibres Text ens encarreguemde tots els processos de venda i de tota la gestió que això comporta. Dotem al centre de control i autonomia sobre aquests processos en tot moment i és qui manté la gestió total dels cobraments i de la facturació.
  • Aportem transparència total al client; el centre en tot moment té accés a tota la informació de la gestió i pot estar al dia de tots els processos a temps real.
  • Mantenim un exhaustiu control d’estocs i identificació de tots els pendents, fent-ne el seguiment; aquests seran entregats al centre juntament amb una llista per alumne i curs.
  • Des de Llibres Text comprovem les devolucions dels sobrants per centre i editorial i en comprovem els abonaments. Així com ens encarreguem de la gestió de liquidacions al final de la campanya.